Kurs opiekuna dzieciecego

 

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników do opieki nad dziećmi.

Ramowy program:
Zakres programowy 30-godzinnego kursu dla opiekuna dziecięcego obejmuje następujące bloki tematyczne:


1) psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):
      a) adaptacja jako rezultat rozwoju
      b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
      c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
      d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki


2) kompetencje opiekuna dziecka (10 godzin):
      a) odpowiedzialność prawna opiekuna
      b) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
      c) spędzanie czasu wolnego

Czas trwania:
Kurs obejmuje 30 godzin. Zajęcia prowadzone będą w  systemie popołudniowym, dopasowując się do potrzeb uczestników. Przewidywane praktyki w placówce przedszkolnej.


Koszt:
200 zł (przy grupie minimum 8 osobowej).

 
Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs
  • kserokopia dowodu osobistego

 

Miejsce:

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50

VII. Kontakt:

tel.: 82 563-18-00, 82 563-24-97
e-mail: marketing@chelm.janski.edu.pl

Pobierz: