Studia podyplomowe Chełm

Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowych
Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na jednym z dziewięciu kierunków jakie są prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Chełmie. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

 

PROMOCJA!

 

Absolwenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego!


 

Ale to nie wszystko!

 

Słuchacze studiów podyplomowych, którzy są absolwentami Jańskiego lub słuchacze którzy podejmują kształcenie na drugim kierunku studiów podyplomowych wnoszą czesne obniżone o 20%. (W przypadku gdy studia podyplomowe rozpoczynają się w tym samym czasie, ulga dotyczy czesnego, na kierunku którego wysokość jest niższa).

 

 

Wszystkim kandydatom na studia podyplomowe, którzy złożą komplet dokumentów i w terminie do 31 lipca 2014 r. wpłacą pierwszą ratę czesnego przysługuje bonifikat w opłatach w łącznej wysokości 700 zł w tym 400 zł na wpisowe i 300 zł na czesne.

 

 Infolinia rekrutacyjna: 508 587 925 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

Wydział Zamiejscowy w Chełmie kształci na kierunkach:

 

Studia podyplomowe dwusemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

IX

rat

II

raty

I rata
1. Opiekun osób starszych 2 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Studia w całości są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
2. Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi 2 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Studia w całości są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  2 400 zł 350 zł 1.500  zł 2.800 zł  
 4. Zarządzanie oświatą  2  400 zł 300 zł 1.300 zł 2.500 zł

Nowość!

I edycja - cena promocyjna

 

 

Studia podyplomowe trzysemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

XIV

rat

III

raty

I rata
1. Doradztwo zawodowe  3  400 zł 300 zł  1.300 zł 3.700 zł  
2.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3 400 zł 280 zł 1.300 zł 3.700 zł  
3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną  3  400 zł 280 zł 1.300 zł 3.700 zł  
4.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera

3 400 zł  280 zł 1.300 zł  3.700 zł  

 

 Studia podyplomowe czterosemestralne

LP
 Kierunek           
Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi
XVIII rat
IV raty I rata
1. Logopedia  4 400 zł 340 zł 1.500 zł 5.800 zł

Nowość!

I edycja - cena promocyjna

 

 


 

 

Kontakt
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50
tel. +48 825 631 800, 825 632 497, 825 632 496
email: dziekanat@chelm.janski.edu.pl

 

Pobierz: